Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z..

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa VOP Predávajúceho v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.

Zostať v kontakte